Grama sabha inn @ 10

panjayath bharana matathinnu
shesham adya grama sabhayanu ithu..kure prashnangalk
parihaaram kananayattund e gramasabhakalk.

0 comments:

Post a Comment