കേരളോത്സവത്തില്‍ വിജയികളായവരെ ക്ലബ്‌ ആദരിച്ചു


പഞ്ചായത്ത് തല കേരളോല്സവത്തില്‍ വിജയികളായവരെ വെള്ളുവങ്ങാട് ചലഞ്ജേര്സ് ക്ലബ്‌ ആദരിച്ചു..വിജയികള്‍ക്കുള്ള മെഡലും പുരസ്കാരവും നല്‍കി..അദുപ്പ,ശാഹുള്‍ ഹമീദ്,ഷെമീം,കുഞ്ഞിപ്പ വി.കെ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു..

0 comments:

Post a Comment