ഇര്‍ഫാന്‍ പഞ്ചായത്ത്തല കേരളോത്സവത്തിന്‍റെ വേഗതയേറിയ താരമായി

പഞ്ചായത്ത് തല കേരളോല്സവത്തില്‍ 100,200 എന്നിവയില്‍ ഒന്നാമതെത്തി മത്സരത്തിലെ വേഗതയേറിയ താരമായ ഇര്ഫാനെ ആദരിച്ചു..ക്ലബ്‌ സ്പൈക്ക് ഉപഹാരമായി ഇര്‍ഫാന് നല്‍കി..

0 comments:

Post a Comment